WAŻNE INFORMACJE

Najbliższy termin odpłatności za przedszkole

i obiady dzieci ze szkoły to:

16.04 (wtorek) godz. 12.00-15.00
oraz
18.04.(czwartek) godz. 12.00-15.00

 

Harmonogram oraz szczegółowe terminy dokonywania czynności
w postępowaniu rekrutacyjnym w Przedszkolu Nr 4 w Olkuszu na rok szkolny 2019/2020:

 • Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – od dnia 11 lutego 2019 r. do dnia 01 marca 2019 r. do godz. 15.00;
 • Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust.7 ustawy Prawo oświatowe – od dnia 04 marca 2019 r. do dnia 08 marca 2019 r.
 • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – dnia 11 marca 2019 r. o godz. 14.00;
 • Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia-

  od dnia 11 marca 2019 r. do dnia 16 marca 2019 r. do godz. 15.00 ( oświadczenie do wypełnienia znajduje się w plikach do pobrania pod nazwą ,,Wola przyjęcia do przedszkola”- koniecznie podpisane przez obydwoje rodziców/ prawnych opiekunów;

 • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – dnia 19 marca 2019 r. o godz. 14.00.

 

Harmonogram oraz szczegółowe terminy dokonywania czynności w postępowaniu uzupełniającym w Przedszkolu Nr 4 w Olkuszu na rok szkolny 2019/2020:

 • Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – od dnia 01 kwietnia 2019 r. do 08 dnia kwietnia 2019 r. do godz. 15.00;
 • Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola
  i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust.7 ustawy Prawo oświatowe – od dnia 09 kwietnia 2019 r. do dnia 11 kwietnia 2019 r.
 • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – dnia 12 kwietnia 2019 r. o godz. 14.00;
 • Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia- od dnia 12 kwietnia 2019 r. do dnia 17 kwietnia 2019 r. do godz. 15.00;
 • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – dnia 18 kwietnia 2019 r. o godz. 14.00.

Wniosek o przyjęcie do przedszkola, załączniki oraz oświadczenia znajdują się poniżej – w plikach do pobrania 

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE

ŚWIADCZENIA udzielane przez przedszkole w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego realizowane są bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie w godz. 8.00- 13.00 ( bez względu na wiek dziecka i korzystanie z wyżywienia).
 • W godz. 6.30 -8.00 oraz 13.00-16.00 świadczenia i usługi realizowane są odpłatnie dla dzieci w wieku 3 – 5 lat, natomiast dla dzieci 6-letnich bezpłatnie i obejmują:
 • 1) realizowanie zadań opiekuńczo-wychowaczych w zakresie:
  a) fachowej opieki pedagogicznej,
  b) adaptacji dzieci w środowisku przedszkolnym,
  c) rozwijania zdolności twórczych,
  d) wspierania indywidualnych zainteresowań,
  2) organizowanie zajęć sportowych i imprez okolicznościowych,
  3) prowadzenia zajęć relaksacyjno-wyciszających,
  4) zapewnienie bezpieczeństwa i opieki podczas pobytu dzieci w przedszkolu w czasie zajęć terapeutycznych i profilaktycznych.
  WYŻYWIENIE: śniadanie – godz.9.00, obiad – godz.11.30 – grupa leżakująca, godz. 11.50 – pozostałe grupy; podwieczorek – godz. 13.30 – grupy bez leżakowania; 14.00 – grupy leżakujące. Koszt trzech posiłków to: 6zł./dziennie, śniadanie + obiad: 5zł./dziennie.

  Dane kontaktowe

  Przedszkole Nr 4
  im. Marii Kownackiej

  ul. Bohaterów Westerplatte 12,
  32 – 300 Olkusz

  tel. (0 –32) 643 – 13 – 96
  przedszkole@plastusiowo.pl
  www.plastusiowo.pl