WAŻNE INFORMACJE

       

                                                                    DYPLOM

                                      DLA RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Wszystkim Rodzicom składamy wyrazy uznania – za trud i wszelkie starania w czasie zdalnego nauczania.

Dziękujemy za:

 • Zaangażowanie, wspieranie, pomaganie, motywację i cierpliwość do dzieci

 • Wyrozumiałość dla nauczycieli

 • Pracę i zabawy z dziećmi

 • Wkład i poświęcenie

 • Uśmiech, serce i zmęczenie

Dla dobra dzieci mogliśmy wspólnie pracować

I za to pragniemy Wam podziękować

Dzięki Waszej pomocy mogliśmy dzieci edukować

Gratulujemy Wam a także Dzieciom tych małych i dużych postępów.

Życzymy dalszych sukcesów.

                                    Dyrektor i Nauczyciele Przedszkola Nr 4 w Olkusz

                                                                   

                                                                                               

DYŻUR WAKACYJNY
W chwili obecnej do odwołania pracujemy w reżimie sanitarnym, zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.

Warunkiem przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny w Przedszkolu nr 4
jest złożenie w przedszkolu macierzystym 
„Karty zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny do Przedszkola nr 4 im. Marii Kownackiej w Olkuszu.” Natomiast wymagane załączniki / oświadczenia prosimy wypełnić i złożyć w pierwszym dniu przyprowadzenia dziecka do naszego przedszkola ( wzór karty i załączników do pobrania poniżej ).

Karta zgłoszenia na dyżur

Oświadczenia i deklaracje

Procedura covid 19

TERMINY DYŻURÓW WAKACYJNYCH

01.07.2020 – 15.07.2020 – Przedszkole nr 4 ul. Bohaterów Westerplatte 12 w godz. 6.30 – 17.00

01.07.2020 – 16.07.2020 – Przedszkole integracyjne nr 9 ul. Kochanowskiego 2 w godz.6.00 -17.00

16.07.2020 – 31.07.2020 – Przedszkole nr 3 ul. Kantego 3 w godz. 6.30 – 17.00

17.07.2020 – 31.07.2020 – Przedszkole nr 8 ul. Legionów Polskich 12 w godz. 5.30 – 17.00

03.08.2020 – 14.08.2020 – Przedszkole nr 7 ul. Skalska 15 w godz. 5.30 – 17.00

03.08.2020 – 14.08.2020 – Przedszkole nr 10 ul. Żeromskiego 6 w godz. 6.00 – 17.00

17.08.2020 – 31.08.2020 – Przedszkole nr 13 ul. Kosynierów 14 w godz. 6.00 – 17.00

18.08.2020 – 31.08.2020 – Przedszkole nr 5 ul. Długa 75 w godz. 6.30 – 16.00

18.08.2020 – 31.08.2020 – Przedszkole Braciejówka w godz. 7.00 – 15.00

19.08.2020 – 31.08.2020 – Przedszkole Osiek w godz. 7.30 – 15.30

20.08.2020 – 31.08.2020 – Przedszkole Zederman w godz. 7.30 – 15.30

 

UWAGA – WAŻNA INFORMACJA: 

Szanowni Rodzice !

Informujemy, że od 1.06.2020 roku istnieje możliwość przyjmowania dzieci do przedszkola, których rodzice nie pracują. Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej dzień wcześniej ( podczas zgłoszenia należy wskazać dokładne godziny pobytu dziecka ).Dzieci przyjmowane są w miarę wolnych miejsc. Liczy się kolejność zgłoszeń. Można to uczynić zgłaszając wychowawcy grupy    ( drogą e-mailową, telefoniczną lub innym skutecznym środkiem komunikacji ustalonym w danej grupie ) oraz poprzez aplikację ,,JAMMIK” – WIADOMOŚĆ DO DYREKTORA, telefonicznie: 326431396 lub bezpośrednio w przedszkolu. Najpóźniej dzień wcześniej dyrektor lub inna upoważniona osoba poinformuje telefonicznie lub poprzez wiadomość ( e- mail) wysłaną aplikacją JAMMIK o możliwości korzystania z opieki w przedszkolu.  

W chwili obecnej do odwołania pracujemy w reżimie sanitarnym, zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.

Bardzo prosimy o zapoznanie się z poniższą procedurą oraz oświadczeniami, które są niezbędne do pobrania w razie decyzji o korzystaniu z opieki w przedszkolu i złożeniu najpóźniej pierwszego dnia – w chwili przyprowadzenia dziecka do przedszkola.

Procedura-coronavisus-P4

Procedura-covid-zał.-nr-1

Procedura-covid-zał.-nr-2

Procedura-covid-zał.-nr-3

Procedura-covid-zał.-nr-4

Procedura-covid-zał.-nr-5

                                                                                     Bardzo prosimy o wyrozumiałość. 

Rodzic, którego dziecko do 8 roku życia nie bierze udziału w zajęciach ma prawo do zasiłku opiekuńczego.

RODZICU DECYDUJĄC SIĘ NA PRZYPROWADZENIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA STOSUJ SIĘ DO WYTYCZNYCH GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO I MINISTERSTWA ZDROWIA:

 • Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia.
 • Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
 • Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 • Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.
 • Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny.
  Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.
 • Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

PLASTUSIOWO

20 maja lat temu wiele,

zebrali się ważni goście i nasi przyjaciele,

by dokonać ważnego wydarzenia

w Przedszkolu Nr 4 – nadania imienia.

Nazwę przedszkola dzięki książce Marii Kownackiej mamy,

W „Plastusiowym pamiętniku”- historię ludzika z plasteliny poznamy .

Olkuskie Przedszkole – „Plastusiowym” się stało,

I tak po dzień dzisiejszy zostało.

W ten majowy dzień o „Plastusiu” pamiętamy,

a na powrót do przedszkola z utęsknieniem czekamy.

Niestety dziś razem nie możemy świętować,

Lecz możecie z rodzicami swojego „Plastusia” wyczarować ,

do tego Was kochane dzieci bardzo zachęcamy

i w całej serdeczności gorąco pozdrawiamy.

                                                               Pani Dyrektor i wszystkie Panie z Przedszkola.

Zapraszamy wszystkich chętnych do stworzenia pracy plastyczno – technicznej dowolną techniką – może być w dowolnym formacie na kartce lub ( 3D). Po wykonaniu pracy należy zrobić zdjęcie i wysłać do swoich pań z grupy do 23 maja. Najciekawsze propozycje zamieścimy na naszej stronie internetowej, podając z jakiej grupy pochodzi praca i imię dziecka. Do dzieła!!!

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

KONKURS PLASTYCZNO – MATEMATYCZNY

W dniach 20.04.2020  – 24.04.2020, w naszym przedszkolu odbył się konkurs plastyczno- matematyczny „Matematyka wcale nie taka straszna” dla wszystkich chętnych przedszkolaków ze swoją najbliższą rodziną. W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, prace konkursowe, dostarczane były poprzez mms. Zadaniem konkursowym było : wykonanie zabawki matematycznej dowolną techniką i w dowolnym rozmiarze. W konkursie , mogły wziąć udział dzieci wraz z rodzeństwem, rodzicami czy dziadkami. Prace konkursowe oceniane były w 2 kategoriach wiekowych: 3- 4 latki oraz 5- 6 latki. Zostało nadesłanych 15 prac konkursowych. Komisja konkursowa złożona z 3 nauczycielek przedszkola tj : Paulina Semla, Klaudia Nocoń i Edyta Barczyk, postanowiła wyróżnić kilka prac, biorąc pod uwagę kryteria konkursowe :

1. Zgodność pracy z tematem

2. Umiejętność wydobywania myśli przewodniej

3. Oryginalność i pomysłowość

4. Trwałość i późniejsze wykorzystanie w nauce i zabawie

5. Ogólny wyraz artystyczny

Spośród nadesłanych prac, komisja konkursowa wyróżniła prace następujących dzieci:

– w grupie młodszej :

Tekst alternatywnyTekst alternatywny

Oksana Chawińska wraz z mamą Magdaleną: KARTY DO NAUKI LICZENIA W ZAKRESIE OD 1 DO 10

Tekst alternatywny 

Izabela Jakubas z mamą Katarzyną: PATYCZKI DO PRZELICZANIA ELEMENTÓW ORAZ GRĘ PLANSZOWĄ – FIGURY GEOMETRYCZNE

Tekst alternatywny Tekst alternatywny

Emilia Kula z mamą Joanną: ZAKRĘTKI i KAMYCZKI MATEMATYCZNE

– w grupie starszej :

Tekst alternatywny Tekst alternatywny

Wiktoria Ciępka , wraz z rodzicami Beatą i Rafałem: KOŁO FORTUNY

Tekst alternatywny 

Jakub i Emilia Choczaj wraz z rodzicami : PLANSZÓWKA MATEMATYCZNA „WYŚCIG MATEMATYCZNY”

Tekst alternatywny 

Bartosz Skalski : ZAKRĘTKOWA MATEMATYKA

SERDECZNIE GRATULUJEMY WYRÓŻNIONYM A WSZYSTKIM UCZESTNIKOM DZIĘKUJEMY

ZA UDZIAŁ, ZAANGAŻOWANIE I POMYSŁOWOŚĆ

Wszystkie osoby biorące udział w konkursie, otrzymają dyplomy i upominki.

Będziemy się kontaktować osobiście w sprawie ich odbioru.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 Uprzejmie przypominamy o konieczności używania kart magnetycznych podczas przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola. 

LOGOWANIE JAMMIK: LOGOWANIE

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

            W zakładce ,,WARTO PRZECZYTAĆ” można przeanalizować warunki ubezpieczenia dzieci.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

WAŻNE INFORMACJE O KORONAWIRUSIE (COVID-19)


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

KOMUNIKAT DLA RODZICÓW !!!

Ochrona danych w zdalnym nauczaniu

BARDZO PROSZĘ SPRAWDZAĆ SWOJĄ SKRZYNKĘ POCZTOWĄ

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

KOCHANI RODZICE !

Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych

przydatnych w czasie zawieszenia zajęć w szkołach i przedszkolach:

POLSKIE RADIO DZIECIOM

( znajdziecie tu Państwo audycje dla dzieci jako propozycje na czas wolny dla dziecka w każdym wieku )

ROZRYWKA TVP

( Telewizja Polska przygotowała dla dzieci produkcje o charakterze edukacyjnym. Na kanale TVP ABC w godzinach 8.00-13.00 młodzi widzowie będą mogli codziennie obejrzeć różne programy edukacyjne )

 

Radio

 

SZANOWNI RODZICE !

Obecna przerwa w pracy szkoły i przedszkola nie jest rzeczą łatwą dla nas wszystkich. Z naszej strony chcemy zaproponować pomoc w postaci udostępnienia Państwu materiałów do wydrukowania oraz propozycji zabaw i aktywności dla dzieci. Zachęcamy do sprawdzenia stron i wykorzystania zabaw plastycznych, dzięki którym kreatywnie można spędzić czas wspólnie z dziećmi.

 

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

( filmy instruktażowe z propozycjami prac plastycznych i doświadczeń)

EDU ZABAWY

( karty pracy do druku z zakresu kodowania, grafomotoryki, matematyki i nauki pisania )

SZALONE LICZBY

( zadania i ćwiczenia z matematyki dla dzieci na poziomie przedszkola )

KOPERNIK W DOMU

( propozycje zabaw przez eksperymentowanie, konstuowanie, główkowanie )

MOJE DZIECI KREATYWNIE

( nauka przez zabawę, twórczość artystyczna i wspieranie rozwoju dziecka)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE

ŚWIADCZENIA udzielane przez przedszkole w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego realizowane są bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie w godz. 8.00- 13.00 ( bez względu na wiek dziecka i korzystanie z wyżywienia).
 • W godz. 6.30 -8.00 oraz 13.00-17.00 świadczenia i usługi realizowane są odpłatnie dla dzieci w wieku 3 – 5 lat, natomiast dla dzieci 6-letnich bezpłatnie i obejmują:
 • 1) realizowanie zadań opiekuńczo-wychowaczych w zakresie:
  a) fachowej opieki pedagogicznej,
  b) adaptacji dzieci w środowisku przedszkolnym,
  c) rozwijania zdolności twórczych,
  d) wspierania indywidualnych zainteresowań,
  2) organizowanie zajęć sportowych i imprez okolicznościowych,
  3) prowadzenia zajęć relaksacyjno-wyciszających,
  4) zapewnienie bezpieczeństwa i opieki podczas pobytu dzieci w przedszkolu w czasie zajęć terapeutycznych i profilaktycznych.
  WYŻYWIENIE: śniadanie – godz.9.00, obiad – godz.11.30 – grupa leżakująca, godz. 11.50 – pozostałe grupy; podwieczorek – godz. 13.30 – grupy bez leżakowania; 14.00 – grupy leżakujące. Koszt trzech posiłków to: 7zł./dziennie, śniadanie + obiad: 6zł./dziennie.

  Dane kontaktowe

  Przedszkole Nr 4
  im. Marii Kownackiej

  ul. Bohaterów Westerplatte 12,
  32 – 300 Olkusz

  tel. (0 –32) 643 – 13 – 96
  przedszkole@plastusiowo.pl
  www.plastusiowo.pl