WAŻNE INFORMACJE

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci, które zostały przyjęte na rok szkolny 2019/2020 od dnia

2 września od godz. 6.30 do godz. 8.50.

 Pracownicy przedszkola pomogą wszystkim rodzicom w znalezieniu swojej szatni, grupy i Pani.

Proponujemy, aby pobyt dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną w pierwszych dniach nie był zbyt długi. Najlepiej ustalać to z wychowawcami grup. W pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu prosimy o przyniesienie zmiennego obuwia oraz podkoszulka i bielizny ( majtusie, spodenki lub getry ) w podpisanym z imieniem dziecka w woreczku ( dotyczy wszystkich dzieci). Prosimy o przemyślenie kto będzie odbierał dziecko z przedszkola, gdyż w pierwszym kontakcie z nauczycielem należy wypełnić odpowiednie oświadczenie uprawniające osoby wskazane przez Państwa. Uprzejmie prosimy aby zgłaszać nauczycielowi  wszelkie ważne informacje dotyczące funkcjonowania dziecka w przedszkolu – w sprawach zdrowia, diety, zachowania i innych ważnych z punktu rodzica. 

INFORMUJEMY, ŻE OD 1 WRZEŚNIA WYDŁUŻA SIĘ CZAS PRACY PRZEDSZKOLA  BĘDZIE  CZYNNE   W GODZ. OD 6.30 DO 17.00

FORMA WYPRAWKI PRZEDSZKOLNEJ DLA WSZYSTKICH GRUP ZOSTANIE USTALONA NA ZEBRANIU Z RODZICAMI NA KTÓRYM BĘDĄ PRZEKAZANE RÓWNIEŻ BARDZO WAŻNE SPRAWY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2019/2020. O TERMINIE POINFORMUJEMY NIEBAWEM.

DOWÓZ DZIECI AUTOBUSEM KURSOWYM – BILETY

RODZICE DZIECI 5 i 6 – LETNICH DOJEŻDŻAJĄCYCH Z PODGRABIA, BOGUCINA MAŁEGO, CZARNEGO LASU PROSZENI SĄ O POINFORMOWANIE WYCHOWAWCÓW DNIA 2 WRZEŚNIA O FORMIE DOCIERANIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA ORAZ WSKAZANIE OPIEKUNA DZIECKA DOJEŻDŻAJĄCEGO AUTOBUSEM KURSOWYM    W CELU ZAKUPU BILETÓW PRZEZ PRZEDSZKOLE

DOWÓZ AUTOBUSEM SZKOLNYM

RODZICE DZIECI 5 i 6 – LETNICH DOJEŻDZAJĄCYCH Z RABSZTYNA, PODLESIA, ZIMKÓWKI PROSZENI SĄ O ZGŁOSZENIE SIĘ DO WYCHOWAWCÓW GRUP DNIA 2 WRZEŚNIA W CELU DECYZJI O FORMIE DOCIERANIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA ORAZ WYPEŁNIENIA STOSOWNEGO OŚWIADCZENIA

 

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE

ŚWIADCZENIA udzielane przez przedszkole w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego realizowane są bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie w godz. 8.00- 13.00 ( bez względu na wiek dziecka i korzystanie z wyżywienia).
 • W godz. 6.30 -8.00 oraz 13.00-16.00 świadczenia i usługi realizowane są odpłatnie dla dzieci w wieku 3 – 5 lat, natomiast dla dzieci 6-letnich bezpłatnie i obejmują:
 • 1) realizowanie zadań opiekuńczo-wychowaczych w zakresie:
  a) fachowej opieki pedagogicznej,
  b) adaptacji dzieci w środowisku przedszkolnym,
  c) rozwijania zdolności twórczych,
  d) wspierania indywidualnych zainteresowań,
  2) organizowanie zajęć sportowych i imprez okolicznościowych,
  3) prowadzenia zajęć relaksacyjno-wyciszających,
  4) zapewnienie bezpieczeństwa i opieki podczas pobytu dzieci w przedszkolu w czasie zajęć terapeutycznych i profilaktycznych.
  WYŻYWIENIE: śniadanie – godz.9.00, obiad – godz.11.30 – grupa leżakująca, godz. 11.50 – pozostałe grupy; podwieczorek – godz. 13.30 – grupy bez leżakowania; 14.00 – grupy leżakujące. Koszt trzech posiłków to: 6zł./dziennie, śniadanie + obiad: 5zł./dziennie.

  Dane kontaktowe

  Przedszkole Nr 4
  im. Marii Kownackiej

  ul. Bohaterów Westerplatte 12,
  32 – 300 Olkusz

  tel. (0 –32) 643 – 13 – 96
  przedszkole@plastusiowo.pl
  www.plastusiowo.pl