WAŻNE INFORMACJE

Przedszkole Nr w Olkuszu zaprasza do udziału

w konkursie muzycznym

„Rodzinne kolędowanie”

I. Uczestnicy i zasady konkursu:

 • Konkurs skierowany jest do dzieci i ich rodzin z wszystkich grup

Przedszkola Nr 4

 • Uczestnicy mogą występować jako soliści lub w zespołach rodzinnych

 • Do konkursu należy przygotować jedną, wybraną kolędę lub pastorałkę.

 • Dopuszcza się użycie podkładu muzycznego (bez słów – sama melodia) lub akompaniamentu „na żywo”

 • Czas prezentacji nie powinien być dłuższy niż 5 minut.

 • Nagranie z wykonaniem muzycznym należy dostarczyć na płycie CD lub pendrive do dnia 17 grudnia 2020 roku do pani Anety Półkoszek z grupy V – Słoneczka

 • Należy również pobrać załącznik do konkursu i podpisać zgodę na publikacje wizerunku uczestnika konkursu na stronie internetowej Przedszkola Nr 4, oraz dostarczyć ją wraz z nagraniem.

II. Kryteria oceniania:

 • muzykalność: poczucie rytmu i tempa melodii

 • poprawność i estetyka wykonania

 • wykorzystanie instrumentów muzycznych

 • dobór repertuaru

 • ogólne wrażenie artystyczne

 • interpretacja utworu i zaangażowanie wykonawcy

Powołane jury – to specjaliści z przygotowaniem muzycznym.

Wyniki konkursu będą umieszczone na stronie internetowej naszego przedszkola 22 grudnia 2020 r.

Dla najlepszych wykonawców czekają nagrody !!!

Załącznik do konkursu

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

REALIZACJA PROJEKTU

 

 

   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                                                                                               

                                                                                             OGŁOSZENIE

W związku z prośbą Rodziców oraz zapowiadającym się pogorszeniem pogody od następnego tygodnia informujemy, że od dnia 23.11.2020 (poniedziałek) przestrzeń wspólna w naszym przedszkolu zostaje przywrócona sprzed 2 listopada. Jednocześnie APELUJEMY!!! do Wszystkich Rodziców i Opiekunów przyprowadzających bądź odbierających Dzieci o bezwzględne stosowanie się do zasady: dystans-dezynfekcja-maseczka.

Do wyznaczonej części wspólnej wchodzi jeden Rodzic/Opiekun z dziećmi zachowując dystans społeczny minimum 1,5 metra oraz sprawnie rozbiera/ubiera Dziecko a następnie przekazuje pracownikowi przedszkola w celu zaprowadzenia do sali zabaw. Proszę nie prowadzić rozmów na terenie wspólnej przestrzeni ( jeżeli Rodzice chcą porozmawiać ze sobą proszę czynić to poza przedszkolem, chodzi o płynność w ruchu ). Pobyt w przestrzeni wspólnej powinien być ograniczony do niezbędnego minimum. Apeluje także w imieniu własnym oraz Państwa, czyli Rodziców Dzieci o to, aby w przedsionku, przy czytniku kart pobytu dzieci w przedszkolu był tylko jeden Rodzic z Dzieckiem.

Od minionego poniedziałku wzrosła frekwencja dzieci oraz personelu w przedszkolu. Zarówno jedni jak i drudzy powrócili po różnych chorobach, izolacjach oraz kwarantannach. Niektórzy Rodzice nadal zdecydowali pozostawić dzieci w domu – decyzja oczywiście zawsze należy do Rodzica. Proszę aby być w kontakcie z nauczycielami, szczególnie dzieci realizujący obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne. Personel również nie jest w pełnym składzie i dochodzi w tym tygodniu do dłuższego oczekiwania na swoją kolej podczas wejścia lub wyjścia dziecka z przedszkola. Ta sytuacja powoduje wiele zdenerwowania wśród Rodziców.

Trudno stwierdzić które z rozwiązań są najlepsze, najtrafniejsze dla wszystkich ale mamy jeden wspólny cel: CIESZYĆ SIĘ ZDROWIEM I ZAPEWNIĆ DZIECIOM EDUKACJĘ, ZABAWĘ I OPIEKĘ ZE SWOIMI NAUCZYCIELAMI, KONTAKT Z RÓWIEŚNIKAMI ABYŚCIE PAŃSTWO MOGLI WYKONYWAĆ SWOJE OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PRACĄ.

                           Czas dla nas wszystkich jest niełatwy – liczymy na Państwa zrozumienie i współpracę.                                  

                                                          

                                                                                     PAMIĘTAMY!!!

   10 listopada 2020 r. o g.11.11 każda „Plastusiowa” grupa w swojej sali przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła pamięta”, której celem jest upamiętnienie ważnych dla Polski postaci oraz wydarzeń.

Z tej okazji wszystkie przedszkolaki, od malucha po starszaka w pięknych biało – czerwonych strojach odśpiewały HYMN PAŃSTWOWY.

Wychowanie w miłości do Ojczyzny, kultywowaniu polskich tradycji, szacunku do twórców Niepodległej powinno być elementem nauki już od najmłodszych lat. Postawy, które ukształtujemy w dzieciach w przedszkolu, będą towarzyszyć im przez całe życie, dlatego oprócz zabawy w przedszkolu tworzymy solidny fundament na całokształt dorosłego życia.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                                                                                                                                                                                                           

                                                                    RODZICE DZIECI Z GRUPY I ,,NUTKI”

OD 9 LISTOPADA ( poniedziałek ) zapraszamy dzieci z grupy I ,,NUTKI” do powrotu po czasowym zawieszeniu zajęć, do wspólnej nauki, zabawy w przedszkolu.                                               

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                                                                                   DO HYMNU

PROSIMY ABY W DNIU 10 LISTOPADA UBRAĆ DZIECI UCZĘSZCZAJĄCE DO NASZEGO PRZEDSZKOLA W BARWY NARODOWE (NA BIAŁO – CZERWONO ), GDYŻ PRZEDSZKOLE PRZYSTĘPUJE DO AKCJI ,,SZKOŁA DO HYMNU” I ODŚPIEWA „MAZUREK DĄBROWSKIEGO o godz. 11:11. W TYM ROKU ZE WZGLĘDU NA OGRANICZENIA WYNIKAJĄCE ZE STANU EPIDEMII ŚPIEWANIE ODBĘDZIE SIĘ W SWOICH GRUPACH. ZACHĘCAMY RÓWNIEŻ DZIECI, KTÓRE POZOSTAJĄ W DOMACH ABY WŁĄCZYŁY SIĘ W AKCJĘ I W TYM CZASIE ZAŚPIEWAŁY HYMN

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..               

                                                                            Drodzy Rodzice!

Ze względu na dynamicznie rozwijającą się sytuację epidemiologiczną w całym kraju od poniedziałku (02.11.2020r.) Rodzice/Opiekunowie Dzieci proszeni są o wchodzenie tylko do przedsionka celem odbicia karty pobytu Dziecka ( godz. wejścia/godz. wyjścia), a następnie Dzieci będą odbierane oraz później odprowadzane przez personel przedszkola. Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

                                                                                Szanowni Rodzice!

Po uzyskaniu zgody Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz, pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olkuszu Dyrektor Przedszkola Nr 4 w Olkuszu zawiadamia o czasowym ograniczeniu funkcjonowania przedszkola poprzez zawieszenie zajęć dla jednego oddziału – grupy I ,,NUTKI” W OKRESIE OD 28 PAŹDZIERNIKA DO 6 LISTOPADA 2020r.  Pozostałe grupy funkcjonują normalnie.

Podstawą do uzyskania opieki nad dzieckiem ( zasiłku opiekuńczego ) dla rodziców pracujących z grupy I ,,NUTKI” jest poniższe Zarządzenie:

Zarządzenie o zawieszeniu zajęć

Za powstałe niedogodności z tym związane serdecznie przepraszamy. O wszelkich nowych informacjach dotyczących funkcjonowania przedszkola będziemy Państwa informować na bieżąco. Bardzo proszę o sprawne przyprowadzanie i odbieranie dzieci z przedszkola i kolejny raz proszę abyście Państwo przyprowadzali dzieci NAJPÓŹNIEJ DO GODZ. 8.50.  Cały personel jest zaangażowany w ciągłe zmiany organizacyjne, co wiąże się ze zwiększonym zakresem obowiązków służbowych i ogromnymi utrudnieniami. BARDZO PROSZĘ MIEĆ TO NA WZGLĘDZIE. 

                                                                                                                                                                                         Barbara Łydka – dyrektor Przedszkola

 

SZANOWNI RODZICE !

W związku z obserwowanym okresem wzmożonych infekcji wirusowych bardzo prosimy o codzienne kontrolowanie aktualnego stanu zdrowia swoich dzieci oraz nieposyłanie do przedszkola dzieci z utrzymującym się katarem, kaszlem czy stanem podgorączkowym – objawami chorobowymi, które mogą być przenoszone na inne dzieci lub pracowników przedszkola.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                                                BARDZO PROSIMY O PRZYPROWADZANIE DZIECI NAJPÓŹNIEJ DO GODZ. 8.50.

PÓŹNIEJSZE WEJŚCIE DEZORGANIZUJE PRACĘ, PO TEJ GODZINIE PRZEDSZKOLE JEST ZAMYKANE I ZE WZGLĘDÓW ORGANIZACYJNYCH BĘDĄ PAŃSTWO MUSIELI CIERPLIWIE CZEKAĆ, GDYŻ PANIE WYKONUJĄ W TM CZASIE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE ZE ŚNIADANIEM DLA DZIECI.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

1

Kontynuacja działań na rzecz poprawy jakości kształcenia przedszkolnego

Zapraszamy rodziców/ opiekunów prawnych dzieci, które uczęszczają do Przedszkola nr 4 w Olkuszu do składania formularzy zgłoszeniowych na zajęcia organizowane w ramach projektu „Rozwój kształcenia przedszkolnego w Gminie Olkusz – II etap”

Miło nam poinformować, iż Przedszkole Nr 4 im. M.Kownackiej w Olkuszu jest jednym z realizatorów projektu „Rozwój kształcenia przedszkolnego w Gminie Olkusz – II etap” i rozpoczyna rekrutacje do form wsparcia przewidzianych w projekcie. Dzieci uczęszczające do naszego Przedszkola będą mogły wziąć udział w następujących zajęciach, a w szczególności:

– dzieci z niepełnosprawnościami oraz dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi otrzymają wsparcie w postaci zajęć z tyflopedagogiem i zajęć logopedycznych (blok działań merytorycznych nr 1);

– dzieci, które w okresie rekrutacji uczęszczają do grup 5 i 6-latków objęte zostaną zajęciami zwiększającymi kompetencje kluczowe i umiejętności niezbędne na rynku pracy (zajęcia z programowania).

Dzięki realizacji projektu w naszej placówce:

– utworzony zostanie gabinet pedagogiczny,

– zakupiony zostanie sprzęt do prowadzenia innowacyjnych zajęć z programowania,

– kadra nauczycielska zwiększy swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach z zakresu obsługi instrumentu muzycznego Musicon; Wykorzystanie metod choreoterapii i muzyki w pracy z dziećmi oraz Praca z uczniem z zespołem Aspergera,

– wszystkie dzieci z niepełnosprawnością zostaną objęte dodatkowym wsparciem poprawiającym ich funkcjonowanie psychospołeczne.

Warunkiem formalnym uczestnictwa w procesie rekrutacji jest złożenie formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1a) z określeniem pożądanych form wsparcia i oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2a). Komplet dokumentów należy dostarczyć w terminie 21.09.2020-25.09.2020 do sekretariatu przedszkola lub bezpośrednio do koordynatora przedszkolnego.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu można uzyskać u koordynatora przedszkolnego (P. Barbara Łydka oraz w sekretariacie przedszkola.

Wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Rozwój kształcenia przedszkolnego w gminie Olkusz – II etap” złożony przez Gminę Olkusz uzyskał dofinansowanie w wysokości 343 741,39 zł ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu, którego okres realizacji zaplanowano na 1.01.2020 r. – 31.07.2021 r., wynosi: 404 403, 69 zł.

Do pobrania:

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W FORMACH WSPARCIA OFEROWANYCH PRZEZ REALIZATORA: PRZEDSZKOLE NR 4 W OLKUSZU.docx

DLA RODZICÓW DZIECI, KTÓRZY CHCĄ WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE:

Załącznik nr 1a – formularz zgłoszeniowy i Załącznik nr 2a – oświadczenie dot. danych osobowych.doc 

DLA NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH W PRZEDSZKOLU NR 4, KTÓRZY CHCĄ WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE:

Załącznik nr 1b – formularz zgłoszeniowy i Załącznik nr 2b – oświadczenie dot. danych osobowych.docx

BARDZO PROSIMY ZAPOZNAĆ SIĘ ZE SZCZEGÓŁAMI PROPONOWANEGO UBEZPIECZENIA DLA  DZIECI

ZAKRES UBEZPIECZENIA

ZAŁĄCZNIKI 1,2,3,4 DO OFERTY

1
1

Q&A – Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

1

DBAJ O BEZPIECZEŃSTWO WŁASNE, DZIECKA I OTOCZENIAWSKAZÓWKI

1. Nie posyłaj do przedszkola chorego dziecka

2. Przestrzegaj procedur funkcjonowania przedszkola w czasie epidemii

3. Sprawdzaj na bieżąco informacje od dyrektora i nauczycieli pojawiające się na stronie internetowej i tablicach informacyjnych w przedszkolu

4. Zawsze odbieraj telefon z przedszkola. Jeśli nie możesz odebrać, pilnie oddzwoń

5. Poinformuj przedszkole, jeśli domownicy są objęci kwarantanną

6. Sprawdzaj, czy dziecko nie przynosi zbędnych rzeczy do przedszkola

7. Przypominaj dziecku zasady bezpieczeństwa w czasie pandemii

2

OBOWIĄZUJĄCA  PROCEDURA  I  OŚWIADCZENIA  DO  PODPISANIA

Bardzo prosimy o zapoznanie się z nowelizowaną procedurą zapewniającą bezpieczeństwo dzieci w Przedszkolu nr 4 w stanie epidemicznym od 01.09.2020r

oraz oświadczeniami, które należy wypełnić i oddać

1 września do przedszkola

Pobierz: Procedura bezpieczeństwa

Pobierz: Załączniki do procedury

Pobierz: Oświadczenie odbierania dzieci

3

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Informujemy że w przedszkolu obowiązują karty magnetyczne, których należy używać podczas przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola. Dla dzieci, które już uczęszczały do przedszkola obowiązują z ubiegłego roku szkolnego. Dla nowo  przyjętych dzieci karty zostaną wręczone podczas pobytu w pierwszych dniach w przedszkolu ( konieczny aktualny email i nr telefonu).

LOGOWANIE JAMMIK: LOGOWANIE

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PROSIMY O SYSTEMATYCZNE ZAPOZNAWANIE SIĘ Z WAŻNYMI INFORMACJAMI O KORONAWIRUSIE (COVID-19) W TYM MIEJSCU:

List do Rodziców od MEN i GIS

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE

ŚWIADCZENIA udzielane przez przedszkole w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego realizowane są bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie w godz. 8.00- 13.00 ( bez względu na wiek dziecka i korzystanie z wyżywienia).
 • W godz. 6.30 -8.00 oraz 13.00-17.00 świadczenia i usługi realizowane są odpłatnie dla dzieci w wieku 3 – 5 lat, natomiast dla dzieci 6-letnich bezpłatnie i obejmują:
 • 1) realizowanie zadań opiekuńczo-wychowaczych w zakresie:
  a) fachowej opieki pedagogicznej,
  b) adaptacji dzieci w środowisku przedszkolnym,
  c) rozwijania zdolności twórczych,
  d) wspierania indywidualnych zainteresowań,
  2) organizowanie zajęć sportowych i imprez okolicznościowych,
  3) prowadzenia zajęć relaksacyjno-wyciszających,
  4) zapewnienie bezpieczeństwa i opieki podczas pobytu dzieci w przedszkolu w czasie zajęć terapeutycznych i profilaktycznych.
  WYŻYWIENIE: śniadanie – godz.9.00, obiad – godz.11.30 – grupa leżakująca, godz. 11.50 – pozostałe grupy; podwieczorek – godz. 13.30 – grupy bez leżakowania; 14.00 – grupy leżakujące. Koszt trzech posiłków to: 7zł./dziennie, śniadanie + obiad: 6zł./dziennie.

  Dane kontaktowe

  Przedszkole Nr 4
  im. Marii Kownackiej

  ul. Bohaterów Westerplatte 12,
  32 – 300 Olkusz

  tel. (0 –32) 643 – 13 – 96
  przedszkole@plastusiowo.pl
  www.plastusiowo.pl