Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

Luty 7, 2018

Harmonogram oraz szczegółowe terminy dokonywania czynności
w postępowaniu rekrutacyjnym w Przedszkolu Nr 4 w Olkuszu na rok szkolny 2018/2019:

 1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – od dnia 12 lutego 2018 r. do dnia 02 marca 2018 r. do godz. 15.00;
 2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust.7 ustawy Prawo oświatowe – od dnia 05 marca 2018 r. do dnia 09 marca 2018 r.
 3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – dnia 12 marca 2018 r. o godz. 14.00;
 4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia- od dnia
  14 marca 2018 r. do dnia 16 marca 2018 r. do godz. 15.00;
 5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – dnia 19 marca 2018 r. o godz. 14.00.

 

Harmonogram oraz szczegółowe terminy dokonywania czynności w postępowaniu uzupełniającym w Przedszkolu Nr 4 w Olkuszu na rok szkolny 2018/2019:

 1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – od dnia 3 kwietnia 2018 r. do 10 dnia kwietnia 2018 r. do godz. 15.00;
 2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola
  i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust.7 ustawy Prawo oświatowe – od dnia 11 kwietnia 2018 r. do dnia
  13 kwietnia 2018 r.
 3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – dnia 16 kwietnia 2018 r. o godz. 14.00;
 4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia- od dnia
  17 kwietnia 2018 r. do dnia 19 kwietnia 2018 r. do godz. 15.00;
 5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – dnia 20 kwietnia 2018 r. o godz. 14.00.