REKRUTACJA NA WYJAZDY EDUKACYJNE W RAMACH PROJEKTU ,,MOJA MAŁA OJCZYZNA”

Styczeń 1, 2018

W związku z realizacją projektu pn. „Rozwój kształcenia przedszkolnego w Gminie Olkusz”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1, Poddziałanie 10.1.2, z Europejskiego Funduszu Społecznego nr RPMP.10.01.02-12-0168/17 zapraszamy wszystkich rodziców dzieci, które w roku szkolnym 2017/2018 uczęszczają do Przedszkola N 4 w Olkuszu do składania formularzy zgłoszeniowych do udziału w formach wsparcia – wyjazdy edukacyjne dla dziecka. Wniosek i oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w terminie 02.01.2018r. – 31.01.2018r. w sekretariacie przedszkola lub bezpośrednio u koordynatora przedszkolnego (dyrektor Przedszkola – Barbara Łydka).  

Do pobrania:

Regulamin

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2