Rekrutacja uzupełniająca

Kwiecień 3, 2018

Informujemy, że w dniach od 3.04. do 10.04.2018r. trwa w Przedszkolu rekrutacja uzupełniająca. 

Harmonogram oraz szczegółowe terminy dokonywania czynności w postępowaniu uzupełniającym w Przedszkolu Nr 4 w Olkuszu na rok szkolny 2018/2019:

  • Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – od dnia 3 kwietnia 2018 r. do 10 dnia kwietnia 2018 r. do godz. 15.00;
  • Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola
    i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust.7 ustawy Prawo oświatowe – od dnia 11 kwietnia 2018 r. do dnia 13 kwietnia 2018 r.
  • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – dnia 16 kwietnia 2018 r. o godz. 14.00;
  • Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia- od dnia 17 kwietnia 2018 r. do dnia 19 kwietnia 2018 r. do godz. 15.00;
  • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – dnia 20 kwietnia 2018 r. o godz. 14.00.