Instytucje i placówki

Przedszkole systematycznie współpracuje z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Szkołą Podstawową Nr 5, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Biblioteką Miejską, Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną, Szkołą Muzyczną, z Miejskim Ośrodkiem Kultury.