Zainteresowania

Rozwijamy zainteresowania i zdolności dzieci poprzez udział w konkursach i imprezach kulturalno – edukacyjnych:

  • Edukacja regionalna (udział w Dniach Olkusza, wycieczki po Olkuszu i okolicach, zdobywanie odznak MAŁY MIŁOŚNIK ZIEMI OLKUSKIEJ)
  • Edukacja zdrowotna (turnieje i olimpiady sportowe, obchody Dnia Zdrowia Dziecka, wewnątrzprzedszkolny konkurs o zdrowiu)
  • Akcja „Cała Polska czyta dzieciom” (spotkania czytelnicze w Bibliotece Miejskiej, spotkania z autorami książek, udział w konkursach literackich, czytanie bajek przez zaproszonych gości)
  • Edukacja plastyczno – techniczna (udział w konkursach na poziomie gminy, powiatu, województwa i kraju)
  • Edukacja muzyczno – taneczna (udział w festiwalach piosenek oraz w konkursach tańców europejskich, nowoczesnych, baletowych)
  • Edukacja z zakresu kultury żywego słowa (udział w konkursach teatralnych)
  • Edukacja przyrodniczo – ekologiczna (rajdy turystyczne, wycieczki do lasu, parku, na łąkę)